Norrköping: KTH-elever visar framtidens Norrköping


En något annorlunda utställning, för att vara på Arbetets Museums plan 7, är ”FRAGMENT OCH HELHET” som invigdes på lördagen. Det är 17 arkitektelever vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm som i ett studentarbete arbetat i norrköpingsmiljöer.


För sitt arbete så valdes tre platser i industrilandskapet ut och alla med direkt anknytning till vattenkraften: själva kraftverket i Kv Oron 7, utloppet i Kv Kroken 13 och det gamla fängelset med inloppet.


”I Norrköping förs stadens ursprung och minne samman med nya lager av verksamheter. Topografin och strömmen har gett själva uppkomsten till infrastrukturen, vattenkraften, industrierna, vilka påverkat gator, gränder, stränder och byggnader till en unik och sammansatt stadsmassa”. Så beskrivs förutsättningarna av projektet.

Uppdraget var att rita nya bostäder i kombination med en teater, stor eller liten, och valfria kompletterande funktioner; café, butik, verkstad, kontor, förskola, etc. Arbetet har varit uppdelat i två delar då man först arbetade fram en modell över hela området för att sedan bryta ner på olika delar som eleverna då tog sig an var för sig.

Resultatet är 17 olika förslag till lösningar.

Som besökare blir man imponerad av hur eleverna gått in för detaljer och hur man har sett på den befintliga miljön. Alla förslagen har också skisser, ritningar och foton som utöver modellerna visar hur man har tänkt.


I samband med invigningen så vittnade de båda ansvariga för projektet, universitetslektor Elisabeth Hatz och gästprofessor Peter Lynch om de unika miljöer som finns i Norrköping. Elisabeth Hatz menade också att Norrköping får för lite uppmärksamhet både i Sverige och internationellt, då miljöerna är så unika. Även eleverna som var på plats var glada över att ha fått arbeta med förslag för denna unika miljö. Det hade blivit många resor till Norrköping under projekttiden som varit under vårterminen.


Vid ett samtal med Elisabeth Hatz sade hon att hon blivit överraskad och glad över elevernas engagemang och berättade att även de elever som kommer från länder med helt andra förutsättningar snabbt tagit till sig att vårda miljön och ta tillvara områdets unika prägel.


Alla som känner för att bevara den unika miljön som finns i industrilandskapet och den vattennära miljön bör gå och se hur morgondagens arkitekter ser på möjligheterna att skapa nya inslag! Eller alla som funderar över vad studerande arkitektelever får lära sig på KTH! Chansen finns till den 20 augusti!

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.