Norrköping: Kjell Norbergs plats invigd

Kjell Norberg (S) var kommunstyrelsens ordförande i Norrköping 1994-2000 då han avled. Han brann för utbildning och var en starkt drivande kraft till att Campus Norrköping nu finns i staden.


Vid Kåkenhus, i Industrilandskapet i Norrköping, och med Skvallertorget som närmaste granne finns en mur som avgränsning mot Kungsgatan. Den öppna platsen innanför denna muren är från den 25 september Kjell Norbergs plats. Kjell Norberg var i sina bästa år när han hastigt avled under en skidsemester, men många har ett starkt minne av Kjell och många saknar honom än i dag som politiker och människa.


Som tack för hans gärningar och betydelse för Norrköping har kommunen beslutat att uppkalla en plats i hans namn. Vid en välbesökt ceremoni så talade prefekten och universitetslektorn Mattias Severin om Norrköpings betydelse för Sveriges utveckling industriellt men betonade Kjell Norbergs insats när det 1996 fattades riksdagsbeslut att Linköpings Universitet från hösten 1997 skulle ha 2.300 flera utbildningsplatser från hösten 1997. De flesta av dessa skulle vara i Norrköping! Kjell Norberg hade då visat på stor kraft för att lösa frågan och Campus Norrköping byggdes upp i det övergivna gamla industrikvarteren. Men för att universitetsutbildning ska ligga på framkant så krävs också forskningsresurser och där blev också Norrköping framgångsrika genom samarbete med inte minst näringslivet. Mattias hänvisade i sin inledning till att Campus Norrköping har anor ända tillbaka till senare delen av istiden då Strömmen bildades genom staden och nuvarande Campusområdet.


Efter en inledande musikalisk introduktion av lärare från Kulturskolan så hälsade Kommunalrådet Reidar Svedahl välkommen och han berättade också om sina minnen, som företagsledare, av Kjell Norberg. Avtäckningen av hederplaketten gjordes sedan av borgmästaren Louise Malmström.

Ceremonin var välbesökt av både studenter och av många politiker som har ett minne av Kjell Norberg.

Text & Foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.