Norrköping: I telefonen finns hela människan


I stort sett alla har idag en mobiltelefon med kamera idag och fotograferande med mobilen skapar också möjligheter till att förmedla levande hälsningar till nära och kära – även långt borta i andra länder.


På lördag den 12 nov öppnas en utställning på Arbetets Museum i Norrköping med titeln ”I telefonen finns hela människan”. Det är Konstnären Henrik från Virserum som tillsammans med Zainab Witwit, journalist från Malmö som skapat en utställning som handlar om personer som nyligen kommit till Sverige. Zainab fungerade också som tolk. Utställningen består av 409 bilder och ett par filmer men framför allt av 90 berättelser som de intervjuade människorna lämnat. Några av de intervjuade har efter intervjuerna fått avslag på sina ansökningar medan andra nu fått uppehållstillstånd.


Upprinnelsen till projektet som Henrik Teleman initierat var att han som boende i Virserum haft en flyktingförläggning i närheten utan att ha talat med en enda flykting under 25 års tid. De människor som varit boende där hade varit en naturlig del i samhället men ortsborna hade inte vetat så mycket om människorna i boendet. När den stora flyktingvågen kom 2015 gick det inte blunda längre utan att börja se människorna som kom som flyktingar. Man måste veta mera om de människor som kommit!

Snabbt kom man fram till att ingen vill vara flykting utan man ville leva som man gjort tidigare, men kanske ha det något bättre än det liv man flytt ifrån.


Man har besökt flyktingförläggningar på Öland, i Lammhult, Vrigstad, Marma, Norrköping, utanför Nora och på Gotland och intervjuat boende oh tagit del av deras bilder på mobiltelefonerna. Samtalen har blivit berättelser som vi kan ta del av på utställningen eller i en bok med samma titel. Utställningen har kommit till i samverkan med Kalmar läns museum, Folkets Konsthall, Malmö museer, Kulturparken Småland, Jönköpings läns museum, Arbetets museum, Örebro läns museum, Upplandsmuseet och Gotlands museum. Finansiering har skett av deltagande museer, Statens Kulturråd och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.


Som besökare får man ta del av bilder som dessa flyktingar tagit med sina mobiltelefoner och som visar på vad som är viktigt för dessa människor. Men man måste också ta sig tid att läsa dess berättelser – de berör, man skrattar och man blir lite klokare! Alla i samhället deltar idag på olika sätt i debatten kring flyktingar och utställningen ger ett bra underlag för fortsatt initierad debatt.

Utställningen har bland annat visats på Gotland med invigning i samband med Almedalsveckan och den kommer att visas av alla samverkande museer. En bok med samma titel är utgiven och ett antal radioprogram ”Det nya livet” sänds också i SR P1 på lördagar kl 08.50..

Den har också visats i mindre format för berörda flyktingförläggningar.

Vid invigningen av utställningen medverkar Henrik Teleman. Utställningen visas på Arbetets Museum mellan den 12 november och den 21 januari 2018.

Mera om projektet finns att läsa på hemsidan:

http://xn--itelefonenfinnshelamnniskan-ukc.com/

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.