Norrköping: Historiskt för Ostlänken

Under kanske 25 år har frågan om en järnvägssträckning för höghastighetståg över Södermanland och Östergötland – den så kallade Ostlänken varit aktuell.

Från statens sida så har en kommitté under Näringsdepartementet, Sverigeförhandlingen, svarat för förhandlingar med berörda kommuner, regioner och landsting. Vid en ceremoni i Norrköping under måndagen så undertecknades ett avtal mellan staten och berörda lokala parter. Ett avtal som bara är början på ett samarbete som enligt förhandlingspersonen Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, kommer att fortsätta tills tågen börjar rulla och bostäder mm har byggts

Avtalet innebär bland annat att det på sträckan mellan Järna och Linköping så skall kommunerna bygga 55.000 bostäder och att landsting och regioner skall svara för anslutande kollektivtrafik som passar in i regionerna. I avtalet återfinns också överenskommelse om stationslägen mm. Man är också överens om en medfinansiering med 525 miljoner kronor.


Undertecknandet sker samma drag som det egentliga första spadtaget kopplat till Ostlänken har tagits då man under förmiddagen lade första rälen på den så kallade Kardonbanan i Norrköping. Det är en godsbana som förbinda järnvägsspåren i Åby med Händelö och som är nödvändig då befintliga industrispår och godsbangård kommer att påverkas av bygget av Ostlänken genom Norrköping. Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon deltog vid byggstarten på förmiddagen.


De som idag undertecknade avtalet var Catharina Håkansson Boman från Sverigeförhandlarna och kommunstyrelseordförandena Boel Godner Södertälje, Daniel Portnoff Trosa, Urban Granström Nyköping, Lars Stjernqvist Norrköping och Kristina Edlund Linköping. Monica Johansson landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland och Mats Johansson regionstyrelsens ordförande i Östergötland var också med och undertecknade sina åtaganden.

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.