Norrköping: Manifestation för ”Rätten att vara jag”


Söndagen den 3 december är det internationella funktionshinderdagen. På mer än 20 orter runt om i Sverige samlas man för att manifestera för LSS och personlig assistans och mot regeringens besparingspolitik.


Det är andra året i rad som manifestationen anordnas med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, som initiativtagare men med följande organisationer som ställt sig bakom: Autism- och Aspergerförbundet, DHR, FSDB, FUB, Funktionsrätt Sverige, Föreningen JAG, Hjärnkraft, IfA, Lika Unika, Neuroförbundet, Personskadeförbundet, SRF, STIL och Unga Rörelsehindrade. Uppropet gäller i år att man vill att översynen av lagen som regeringen nu aviserat gäller alla domar och inte bara den senaste. ”1 av 10 får äta!” säger man då bara 1 av 10 som söker assistans för första gången blir beviljad assistans. Man vill också att målet för LSS-utredningen ändras så att ser över att ”stärka kvalitén i alla insatser och inte skära i en redan misshandlad reform.

I Stockholm var det en stor samling på Norra Bantorget och bland talarna återfanns bland många andra partiledarna för Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.


I Norrköping samlades många mellan Spiralen-varuhusen. Talare var först Marie Bager från NEURO-förbundet som var lokal arrangör tillsammans med DHR. Hon talade också vid förra årets manifestation och hoppades då att frågan om Assistans skulle komma närmare en lösning. Så har det inte blivit utan det har i stället blivit en långdragen historia med många behövande som både blivit av med sin assistans eller som blivit nekad stöd.
Ett litet hopp tändes för ett par veckor sedan när ansvarig minister kände sig tvingad att sätta stopp för två års omprövningar eftersom några juridiska domar. Stoppet är dock tillfälligt så länge utredningen om assistansfrågan pågår! Utredaren skall inte lämna sitt förslag förrän efter valet 2018!! Under denna mandatperiod har cirka 1.000 med omfattande behov som blivit av med sitt stöd.


Talade gjorde också Emma Johansson som haft assistans i 24 år och Tobias Holmberg som också har personlig assistans. Emma uppmanade alla att inte betrakta sig som en utsatt grupp utan en speciell grupp. Hon sade också att personlig assistans var för ”Rätten att vara jag”. Att få leva ett liv som hon själv ville forma på samma sätt som de som inte är i behov av assistans. Hon undrade också vad statsministern menade med att ”ersättningen går till fel saker”. Kan väl inte fal fel saker att t ex ett barn får möjlighet att äta?

Emma var glad över att så många mött upp men påminde om att vi i Sverige har många som sitter i ”husarrest” då de inte har möjlighet att komma utanför dörren utan hjälp av en personlig assistent.

Text och foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.