Norrköping FRÅN ROT TILL BARR

Norrköpings Stadsmuseum visar återigen vilka naturresurser som vi i Sverige förfogar över. För ett drygt år sedan var det Björken som fick visa sina egenskaper i en stor och välbesökt utställning. Nu är det dags igen för en stor utställning. Granen är föremålet kring vilken Hemslöjden i Kronoberg byggt upp en utställning ”Från rot till barr”.


Redan när man kommer in genom entrén till museet välkomnas man av den friska lukten av skog. När Stadsmuseet har utställningar med trä så är det museipedagogen och intendenten Anders Lindkvist som är den naturlige guiden bland föremålen.

Gran är Sveriges vanligaste och nationalekonomiskt det viktigaste trädslaget men utnyttjas i stort sett bara till sågade produkter och massaved och Hemslöjden i Kronoberg har genom projektet ”FRÅN ROT TILL BARR”, lyft granen som träslag.

Två fysiska granar/träd, motsvarande 1,7 fastkubikmeter, användes för att synliggöra och visa på granens möjligheter och resurser ur ett kulturarvs-, hållbarhets- och näringsperspektiv.


Frånsett att vara centrum i julfirandet så är granen ett ganska dolt träslag och inte precis det man förknippar med slöjd och konsthantverk. Denna utställning visar genom det samarbete som varit mellan konsthantverkare, företag och forskare på vilka egenskaper granen har och vilka möjligheter som finns.

Vid massaproduktion så är granen ett utmärkt material som byggnadsvirke och som golv är det ofta använt. I utställningen får man också veta hur man tolkar virkets årsringar för att få en uppfattning om dess hårdhetsgrad. Granen är ganska snabbväxt vilket gör att virket ofta kan vara ganska mjukt. Man få, beroende på användning, kolla årsringarna för bästa kvalité. Men som material för slöjd och konsthantverk är granen inte känd.


I utställningen har 26 personer – bland annat slöjdare, konstnärer, företag och en kock – fått visa på de möjligheter som ryms inom 1,7 fastkubikmeter gran, motsvarande två fysiska granar. Bland slutprodukt­erna finns salva mot brännsår gjort på granens kåda, grankrydda av finmalda och torkade granskott, kläder av viskos, konstobjekt, korgar och stockbäänk. Många av föremålen är så skickligt gjorda att det är svårt förstå hur konsthantverkarna lyckats.


Vill man veta mera om vad man kan åstadkomma, om julgranen får växa till sig, så ska man se utställningen ”Från rot till barr” som visas fram till den 2 september. Vill man själv försöka sig på att jobba med gran så är det möjligt att göra det på ”Lunchtäljning” varje tisdag, fram till sommaren, mellan klockan 11 – 13.


Vid vernissagen arbetade Anders Lindkvist intensivt med att göra smörknivar av gran! I entrén till museet så fick besökarna varm dryck av granbarrsavkok och naturligtvis en knäckebrödsmacka med Boxholmsost!


Utställningen är sevärd för alla som vill veta mera om en av vårt lands stora naturtillgångar men också för att yngre som här får en naturlig kunskap om skogens betydelse för ett hållfast samhälle.

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.