Norrköping: Robotar i äldrevården på Arbetets Museum


Lördagen den 25 mars öppnade utställningen ”Kaigo -Robotto –robotar i japansk äldrevård” på Arbetets Museum i Norrköping! För många så får man en underlig bismak i munnen och tänker direkt på personalminskningar och ökad isolering men…..

Behöver närvaro av robotar vara negativt? Är närvaron en ökad trygghet och känsla av närvaro?


Ett par veckor hösten 2017 åkte Utställningsintendenten Marinette Fogde tillsammans med Andreas Nilsson som bland annat ansvarar för samlingar vid Arbetets Museum i Norrköping till Japan. Museet heter ju Arbetets Museum och har till uppgift att skildra frågor som har med arbetslivet att göra. Äldreomsorg är ju en del av arbetslivet. I Sverige har ju tekniken med bland annat robotstöd börjat bli aktuellt men inte kommit så långt ännu. Frågan var därför hur ser det ut i ett av de länder som arbetat länge med tekniken och därför blev Japan målet för ett besök. I Japan verkar sedan ett 10-tal år norrköpingssonen Said Karlsson som fotograf och journalist och Marinette, Andreas och Said ägnade ett par intensiva veckor till att resa runt och ta del av de japanska erfarenheterna. Man besökte bland annat mässor, köpcentra, äldreboenden, fabriker och träffade forskare. Man samtalade med både äldre, anhöriga och personal för att få en bild av hur det fungerar. Resultatet blev en utställning som nu intar stora salen på våning 7 där den visas till och med nationaldagen den 6 juni.


Drygt 50 bilder fyller väggarna och ett par filmer visas också. En av dessa visar ”Robotar i svensk äldrevård” med bland annat en ”sällskapskatt” som har en del rörelser inbyggda.


Från den japanska resan fäster man sig vid ett par robotlösningar där kanske den så kallade ”delfinen” är mest imponerande. Att den roboten fått bli en delfin beror på att det är ett djur som är neutralt för de flesta. Husdjur kan för många ge både negativa och positiva känslor. Delfinen har visat sig vara väldigt användbar inom demensvården.


En sensorplatta som används som säkerhetshjälp är också intressant. En eller ett par sensorer placeras i sängen för den som behöver bevakas. Om personen då gör oväntade rörelser – tex går upp ur sängen så larmas personal men en liten robot på nattduksbordet kan också fråga om det t ex är ”lämpligt att stiga upp när det är mitt i natten”. Det finns också exempel på robotar som leder gymnastik, andra kan programmeras individuellt för att vara en hjälp för gångträning. Exemplen är många och när man kom till utställningen var man skeptisk, men efter att ha sett den så inser man att det är en bra utveckling med flera tekniska hjälpmedel. Både för ”brukarna” men också för att göra vårdarbetet mera intressant och mindre belastande för de anställda. Att införa tekniska hjälpmedel i det dagliga arbetet kommer förhoppningsvis att höja statusen för vårdpersonalen också. Vilket ju är en nödvändighet om vi ska få tillräckligt många att välja vårdyrken i framtiden. Behovet är stort för att vi ska få en bra äldrevård!


Kan vi lära av Japan? Ja Arbetets Museum i Norrköping har väckt frågan i en stor och intressant utställning. Redan innan invigningen så är den efterfrågad och kommer i en något förminskad form att visas ibland annat för internationella gäster i Sverige.

Utställningen visas till och med den 6 juni 2018.

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.