Uppsala: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten  larmades straxt före tre till Källparksgatan då ett vittne uppmärksammade en bil som brinner. Vittnet har ej sett några personer kring bilen. Patrullen upprättar en anmälan om skadegörelse genom brand.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.