Norrköping ”Är du tjej eller kille”


Lördagen den 28 april så var det vernissage för en ny utställning på Hyllan i Norrköpings Stadsmuseum. Det är en utställning med ett aktuellt och angeläget tema ”Är du tjej eller en kille?”, en utställning om kön och identitet.

Hyllan har blivit Stadsmuseets lokal för mindre utställningar och ofta är det utställningar som producerats vid Linköpings Universitet i Campus Norrköping.


Det är Lia Ortega som, studerande vid Linköpings Universitet som producerat utställningen. Hon studerar vid programmet ”Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM)” och utställningen är hennes slutprojekt innan hon senare i år avslutar studierna. Hon säger att hon alltid brunnit för mänskliga rättigheter samt också för HBTQ-frågor. Hon vill med utställningen väcka förståelse och acceptans hos besökarna för ett ämne som hon inte tycker är så omtalat idag.


Lia Ortega har i arbetet med projektet intervjuat fyra personer som är ”ickebinära” och därför inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Intervjuerna ligger bakom utställningen och är en del av den genom bland annat ett bildspel där intervjuerna presenteras.


Genom citat på väggarna tas olika frågor som möter dessa ”identitetslösa” personer upp. Ett bildspel visar på hur man i åtta olika länder hanterar ”könslösa”. Bland de länder hon valt är bland andra Nordamerika, Indonesien, Mexico, Hawaii och Turkiet. Lia vill också att besökarna själva skall placera sina känslor på en tidsaxel och ser gärna att besökaren fyller i en anonym enkät.

När man studerar utställningen och tar del av de frågeställningar som finns så slås man av hur ens egen inställning har förändrats under de senaste 10 – 20 åren och hur öppet vårt samhälle ändå har blivit! Till ett exempel att Svenska Akademien tagit in ordet ”hen” i sin ordlista.


Vi mötte vid vårt besök också Lia’s handledare, vid Universitetet, Anna Berglind och Stadsmuseets intendent Ellika Kyndel.

Viktig utställning som visas på Hyllan, i Stadsmuseet, fram till den 11 maj.

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.