Hallsberg: Brand i byggnad

Räddningsenheter har larmats till en brand straxt norr om Svennevad där det ska börjat brinna i någon form av mindre ladugårdsbyggnad. Det är inte känt om det finns några djur i byggnaden.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.