Vara: Trafikolycka på E20

En trafikolycka har inträffat på E20 straxt norr om trafikplats Åsen. Räddningsenheter har precis kommit på plats och det råder just nu mycket begränsad framkomlighet i södergående riktning. Det finns inga uppgifter om hur det gått för de som färdats i fordonen.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.