Linköping: Polisens arbete fortsätter

Uppdatering:  Den pågående händelsen påverkar polisens verksamhet såsom passansökningar, som inte går att handlägga i Linköping tills vidare. Pågående prioriterade utredningar fortgår och bedrivs i vissa fall från platser utanför polishuset. Information om när polisens reception kommer att öppnas meddelas senare.  Extra resurser har prioriterats till Linköping från andra delar av regionen. Andra akuta händelser som kommer till polisens kännedom hanteras som vanligt.

Polisens bombskydd har nu skjutit mot föremålet. Det blev ingen detonation. Föremålet undersöks nu närmare. Undersökningen av föremålet fortsätter, hittills har polisen kunnat konstatera att det inte innehöll något sprängmedel. Avspärrningarna kommer nu inom kort att minskas avsevärt. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts. Efter att bombskyddets arbete med föremålet har avslutats har nu polisens kriminaltekniker påbörjat en undersökning skriver polisen på sin sida.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.