Vikbolandet: Singelolycka på väg 209


Foto: Ulf Wigh
En singelolycka inträffade straxt efter 01 på länsväg 209 mellan Norrköping och Östra Husby i höjd med avfarten till Konungsund. Vid olyckan hamnade bilen på sidan. Två personer ska ha färdats i fordonet uppger Räddningstjänsten Östra Götaland och en av  dessa transporterades i ambulans till sjukhus med oklara skador. Vägen vid olycksplatsen var helt avstängd under räddnings och saneringen av vägbanan.

Foto: Ulf Wigh

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.