Norrköping: Utsläpp vid Kardanbron


Foto: Ulf Wigh
I samband med att arbete med att påla i mark vid Kardanbron har en pålningsmaskin som är placerad på en större pråm läckt ut diesel från en tank. Entreprenören hade stoppat läckan vid räddningstjänstens framkomst och även påbörjat saneringsarbetet. Man har förstärkt upp med att lägga ut länsar och kontrollerat vattnet med båt. Inga synliga tecken har setts ännu. Vi har kontaktat alla berörda myndigheter som under morgondagen kommer att undersöka platsen närmare i dagsljus skriver Räddningstjänsten Östra Götaland.

Foto: Ulf Wigh

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.