Gävle: Misstänkt farligt föremål

En person som hade hittat ett föremål som såg konstigt ut gick till polisen för att lämna in föremålet i receptionen på förmiddagen. När personal såg föremålet så uppfattade man det som ett farligt föremål. Man fotograferade föremålet och sände bilder till bombgruppen i Stockholm för att höra hur de uppfattade föremålet.

Bombgruppen kunde inte enbart av bilderna avgöra om föremålet var skarpt utan kommer att åka till Gävle för att säkra föremålet. Efter rekommendation om avspärrning så har receptionen och framsidan av polishuset spärrats av. Polishuset är ej utrymt utan verksamheten kan fortsätta i större delar av polishuset och häktet. Personer som skulle söka pass kommer att kontaktas av personal från polisen för att få nya tider bokade. Receptionen kommer att öppna när man får klartecken från beslutsfattare. Receptionen ska ha öppet till klockan 19:00 i dag.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.