Norrköping: Stora problem på E4

Det är stora problem i trafiken på E4 söder om Norrköping. Under kvällen har flera lastbilar inte kunnat ta sig uppför en backe mellan Melby och Löfstad. Detta har medfört att långa köer har bildats i norrgående körfält.

Även i södergående körfält har det varit problem mellan Norsholm och Norrköping. I närheten av Herrbeta välte en lastbil under kvällen och detta gjorde att det blev stora trafikproblem med köer i riktning mot Norrköping

En trafikolycka uppges även ha inträffat på E4 nära Norsholmsbron under sena kvällen Även vid denna olyckan ska långa köer ha uppstått.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada vid någon av händelserna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate