Norrköping. Misstänkt föremål

Foto: Ulf Wigh / Wighsnews

Vid 20.50-tiden fick polisen uppgift om ett märkligt föremål på en plats i bostadsområdet Smedby. Polis som kom till platsen gjorde en första bedömning av föremålet. Beslut tas om att spärra av ett område kring föremålet i syfte att skydda boende i området. Boenden i närområdet ombeds samtidigt att hålla sig i sina bostäder. 

Foto: Ulf Wigh / Wighsnews

En förundersökning gällande grovt olaga hot, försök till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor är inledd. Polis betraktar föremålet just nu som ett misstänkt farligt föremål. 

Foto: Ulf Wigh / Wighsnews

Just nu pågår arbete i syfte att skapa en bättre lägesbild om föremålet i sig och hur det hamnat på platsen.  Polisens nationella bombskydd är på väg till platsen. 

Foto: Ulf Wigh / Wighsnews
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate