Norrköping: Efterlängtad samverkan

16040110
Detta är inte ett aprilskämt, vilket man nästan kan tro, utan ett historiskt öppnande av en verksamhet i samverkan mellan Region Östergötland och Norrköpings Kommun när det gäller missbruksvård. Den 1 april invigdes en ny verksamhet ”Integrerad Beroendemottagning” som är lokaliserad till Vrinnevisjukhuset. Behovet har funnits länge och framstod som tydligast för några år sedan när nätdrogerna började sprida sig. För 3 år sedan, 2013, beslutades det politiskt att inleda ett samarbete och det har sedan dess pågått en försöksverksamhet under vilken tid man nu har funnit formerna för fortsatt arbete. Tidigare har det funnits många dörrar för den som har behövt hjälp med sitt missbruk och det har varit Socialtjänstens mottagning, socialtjänstens vuxengrupp, Region Östergötlands Beroendeklinik och psykiatri. Svårt för den enskilde att ta sig fram mellan alla aktörer men nu så öppnar man en dörr där ”ingen har kommit fel”.
16040111
Invigningen förrättades av Socialnämndens ordförande i Norrköping Roger Källs och Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Östergötland Christoffer Bernsköld.
Christoffer nämnde också den tidigare ordföranden Lars Petersson som var den som undertecknade det politiska beslutet 2013.
Invigningen var välbesökt och från Jönköping hade också polischefen i område Höglandet Christian Winkler rest upp till Norrköping. Under sin tid som biträdande polisområdeschef i Norrköping var han engagerad i dessa frågor och ville med sin närvaro betona vikten av det startade samarbetet.
16040112
Flera politiker och många anställda trängdes i korridoren vid invigningen och den efterföljande mingeln.
Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate