Norrköping: Vandrar för Öppna data

16051705
I september 2015 enades 193 av världens ledare kring ett nytt globalt avtal som nu har ersatt Millenniemålen som verktyg för hållbar utveckling. FN:s Globala mål består av 17 ambitiösa mål som siktar på att vara uppnådda år 2030. Under de nästkommande 15 åren ska dessa 17 mål hjälpa världens länder att arbeta mot ett hållbart samhälle utan orättvisor.
Det 11:e målet handlar om ”Hållbara städer och samhällen” och har blivit huvudsakliga ämnet vid den vandring som Jan Ainali nu genomför.
2010 antogs en lag PSI-lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Detta för att underlätta för enskilda att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer. ”Öppna data!”
För att uppnå målen så är enligt Jan Öppna data en förutsättning då de öppnar möjligheterna till kunskap och delaktighet. Öppna data ökar också kvalitén i de data som samlas in och lagras. Att många kan använda data i sin egen verksamhet ökar förutsättningarna för tillväxt på ett hållbart sätt.
För att stämma av läget i kommunerna och för att stimulera till en ökad tillgänglighet av öppna data pågår ett projekt som drivs av Openhearted AB i samarbete med Quantified Planet och Open By Default. Projektet finansieras av Vinnova och deras utlysning av Öppna datakällor 6.
16051706
Med start den 4 april i Ystad vandrar Jan Ainali 1000 kilometer och kommer på vägen att prata med 26 kommuner och några andra aktörer. Jan har som utrustning en ”barnvagnsliknande” vagn där tält, sovsäck och övrig utrustning transporteras. Den är försedd med solceller för att hålla telefon och dator vid liv och den har en del teknisk utrustning som kamera och partikelmätare. Normalt övernattar Jan i det fria och vandringen sker på småvägar och stigar
Eftersom Jan under vägen håller föreläsningar och träffar kommunala företrädare så tar vandringen god tid på sig och den kommer att avslutas i Stockholm den 10 juni.
Med öppna data menas att man har fri tillgång till data och kan använda uppgifterna vidare och göra egna bearbetningar och kopplingar till andra källor.
16051707
Vid dagens uppehåll i Norrköping så träffade Jan Ainali kommunalrådet Karin Jonsson och ett antal tjänstemän från främst kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret.
Karin Jonsson tog emot utanför Rådhuset och verkade speciellt intresserad av solfångaren!
På eftermiddagen så stod en träff med SMHI på programmet.
Den som vill följa Jan på vägen mellan Ystad och Stockholm och ta del av hans dagboksnoteringar kan göra det på www.y2s.se.
Vill man som exempel se data som idag finns ute i Norrköpings kommun kan man gå till www.norrkoping.se/psidata.
Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate