Norrköping: Manifestation mot förtryck och för religionsfrihet och tolerans!


Med kort varsel, efter händelserna i Göteborg och Malmö, så arrangerade Liberalerna i Norrköping med kommunalrådet Reidar Svedahl som initiativtagare en välbesökt manifestation på onsdagskvällen. Platsen för manifestation var passande nog Carl Johans Park – framför ljuskonstverket med texten ”To day I love you”.  Med kort varsel hade samtliga partier med säte i Norrköpings kommunfullmäktige blivit inbjudna att deltaga liksom svenska kyrkan och både andra trossamfund men också organisationer som ”Forum för levande historia” och ”Svenska FN-förbundet”.


Något hundratal åhörare samlades i parken på ganska leriga stigar och fick lyssna på 15 talare som med ett par minuters talartid fick ge sin syn på religionsfrihet, tolerans och människors lika värde.

Någon erinrade om att det var många svenskar som utvandrade till främst USA/Amerika på grund av att det i Sverige inte fanns religionsfrihet. Alla var helt överens om att vi måste stå tillsammans och värna om att ”Alla människors lika värde, religionsfrihet och tolerans mot varandra” är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Vi får inte tillåta hat och förtryck mot judar, vi får inte hindra människor från att ha en annan religion. Vi får inte acceptera att kyrkor, moskeér  och liknande vandaliseras eller förnedras.


Arrangörerna hade tagit fasta på budskapet om tolerans och att man i vårt land få ha sin åsikt och det blev därför en tryckt stämning när vänsterpartiets representant riksdagsledamoten Linda Snecker i sitt tal riktade kritik mot liberalerna för att de bjudit in SD som talare. Hennes fördömande var hårt och hon sade sig skämmas för att så hade skett. Även Feministiskt Initiativ, Fi, och deras talesperson Sandra Isaksson var tveksam till att SD blivit inbjudna. Darko Mamkovic som talade direkt efter Linda Snecker valde att inte ta upp partiets till synes huvudrågor utan hoppades i sitt tal att alla som kommer till Sverige anammar svenska lagar och regler. Efter sitt inlägg sågs han omedelbart lämna manifestationen, så Fi:s synpunkter missade han.


Manifestationen var värdig, med korta inlägg som presenterades av Juno Blom som arbetar med hedersrelaterade frågor till vardags på Länsstyrelsen i Östergötland.

Lokala politiker som framträdde var:

Kikki Liljeblad (s) Karin Jonsson (c) Eva-Britt Sjöberg (kd) Sofia Jarl (m)

Danko Mamkovic (sd) Mia Sköld (Mp)

För Liberalerna Birgitta Olsson, riksdagsledamot

För vänsterpartiet riksdagsledamot, Linda Snecker.

Svenska kyrkan representerades av kyrkoherde Thomas Wärfman

Bosniska Islaminska församlingen av Mensur Mustafic.

Från Forum för levande historia var Joakim von Scheele talare och

Svenska FN-förbundet representerades av Aleksander Gabelic.

Josef Dag från S.t Kyriakos syrisk-ortodoxa församling blev försenad på grund av annan förrättning

Juno Blom höll en kort inledning och var den som sedan presenterade talarna.

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.