Norrköping: Framtiden på spårvagn


Norrköpings Kommun berättar i ett pressmeddelande att ”Ta spårvagnen till framtidens Norrköping” och berättar att ”sedan ett par år tillbaka har en av Norrköpings Spårvagnar varit utrustad med små tv-skärmar där resenärer kunnat se historiska bilder från Norrköping. Nu förändras perspektivet och resenärerna kan istället ta del av stadens framtidsplaner under sin spårvagnsresa”. Vad man berättar är att det ”sedan ett par år” faktiskt är sedan augusti 2011, vilket ju faktiskt är inte bara ett par år utan 6 år. Det var en Andrej Mishko som, studerande vid Linköpings Universitet, examensarbete tagit fram en historisk bildserie över Norrköping. Andrej presenterade tillsammans med bland annat Norrköpings Stadsmuseum en idé att låta resenärer på en spårvagn ta del av Norrköpings historia. Han lyckades presentera en teknik och fick så småningom stöd för sitt arbete och i augusti 2011 var det dags för det första bildspelet som visades på 3 TV-skärmar i den främre delen av det vi idag kallar ”äldre spårvagn”. ”En resa i tid och rum” skapades men ett bekymmer med att bildspelet visades på en äldre vagn var att den under lågtrafik – ex lördagar och söndagar, inte rullade i trafik. Andrej lyckades då övertyga berörda om att bildspelet skulle få en mera framträdande plats och efter några år så flyttades det över till en nyare vagn ”46:an”. Andrej har under åren, tillsammans med bland andra Stadsmuseet, producerat 10 olika bildspel som setts av många tusentals resenärer. Det har varit, som exempel, skolmiljöer, spårvägshistoria och historiska bilder över stadens utveckling. Vagnen har varit väl synlig under åren och den nyare vagnen har haft dekaler som berättar ätt ”Tidsresan” finns ombord.


Någon inom kommunen har nu funnit ut att man skall utnyttja Andrej’s projekt och visa framtidens Norrköping i stället. Tre kortfilmer har nu laddats upp och körs i monitorerna. Filmer som är avsedda att ettdera visas på storbild eller på hemmadatorn och ett par av dessa har också speakerljud i sitt original. En speakerröst som i spårvagnsversionen ersatt av en textremsa.

Det är positivt att Andrej´s examensarbete från 2011 tas till vara i en fortsättning, men det är tråkigt att man nu misslyckats i sitt försök att presentera framtidens Norrköping. Misstaget nummer ett är att inte någon tagit kontakt med Andrej och förklarat att hans arbete nu skall tas bort och ersättas av tre kortfilmer. Man har också tagit bort dekalerna på spårvagnens sidor som tydligt berättade att det var ”Tidsresan” ombord. I stället har man lagt pengar på dekaler i väldigt många sidofönster som inbjuder till att se stadens framtid. Man missade då att dessa dekaler är genomskinliga och inte syns i varje fall i mörker. Vid min resa så visste jag klockslag och riktning för att åka med vagnen från Norrköpings resecentrum efter kl 17 en kväll. Dekalerna syntes inte i mörkret och hade jag inte vetat att det var den vagnen hade jag missat turen. Följde sedan upp den vid Söder Tull, när den var på väg i motsatt riktning, och man var tvungen att verkligen söka efter dekalerna för att upptäcka vagnen.


Filmerna har en fördel i förhållande till bildspelen – de är korta och de tre filmerna visas alla inom drygt 7 minuter. Dessutom är de visioner vilket gör de lättare att ”glömma”. Bildspelen som historikst var mera intressanta att följa, och hade dessutom en undervisande roll för unga skolelever, hade en visningstid på cirka 20 minuter vilket gjorde att man åkte flera hållplatser längre än avsett för att se hela bildspelet. Bildspelet var dock byggt på stillbilder och de förklarande texterna var pålagda på ett tydligt sätt. De filmer som nu visas har fått textning som påminner om TV:s textning. Eftersom det är tal som ersatts med textremsor så är de nödvändiga att läsa för att förstå vad man ser på skärmarna. Då är helt plötsligt visningen begränsad till de platser i spårvagnen som är närmast skärmarna i stället för något som når de flesta resenärerna. En klar tankemiss!

När vi kontaktar idégivaren Andrej Mishko för att höra hur han medverkat i den nya satsningen på TV-monitorerna i spårvagn 46 så visar det sig att han inte blivit tillfrågad eller på något sätt blivit informerad om att hans produktioner nu tagits bort. Än mindre tillfrågad om han med sin erfarenhet hade kunnat vara medhjälplig vid produktionen. Tråkigt att ”uppfinnaren” helt försvinner när Norrköping ska visa framtiden!


Det är bra att idén med visning ombord på en spårvagn lever vidare om än inte med historiska bilder och det är ett bra initiativ och en god tanke att marknadsföra den utveckling Norrköping står inför. Men det har blivit en produktionsmiss och man kan kritiskt säga att ”Tidsresan” och Norrköpings framtida utveckling nu fallit i mörkläggning fast man försöker få det som något nyskapande!

Ett tips om man vill ta del av det som man såg skymta förbi på skärmen i spårvagnen är att man på sin dator eller surfplatta söker efter filmerna ”Norrköping – en stad i ständig förvandling”, ”Next: Norrköping” och ”Inre hamnen”. Att leta efter spårvagnen med dekalerna är inte speciellt lätt – ett tips: Det är vagn med nr 46 så slipper ni leta efter de dolda dekalerna!

Text & foto: Sven Åke Molund

Länkar till filmerna som nu visas på spårvagn 46:

https://play.norrkoping.se/norrkoping-en-stad-i-standig-forvandling

https://play.norrkoping.se/nextnorrkoping-1

https://play.norrkoping.se/inre-hamnen

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.