Ludvika: Tillfällig kameraövervakning

Polisregion Bergslagen har beslutat om att sätta upp en kamera i en gatukorsning i Ludvika. Anledningen är att värna en trygg miljö för allmänheten då det finns en risk för ordningsstörningar på platsen under valrörelsen.
Beslutet gäller från och med 13 augusti till och med den 10 september och gäller korsningen Storgatan/Carlavägen i Ludvika. Kameraövervakningen hjälper polisen att förebygga och beivra brott men är också ett hjälpmedel för att kunna lagföra eventuella gärningsmän.

På den aktuella platsen har ett flertal aktörer tillstånd att arrangera allmänna sammankomster och Polismyndigheten har bedömt att det finns en risk för demokratibrott men att även annan brottslighet kan inträffa på platsen.

Kameran övervakas i realtid av regionledningscentralen i region Bergslagen. Det finns möjlighet att maskera delar av kamerans upptagningsområde vilket kommer att användas för känsliga områden som inte omfattas av kamerbevakningen. Vid behov kommer det inspelade materialet att hanteras inom ramen för brottsutredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.

Beslutet är taget enligt den lag som började gälla den 1 augusti 2018 och som är en anpassning till gällande EU-regler. Den nya kamerabevakningslagen ska förbättra möjligheterna att bekämpa brott, förhindra olyckor och skapa trygga miljöer. I samband med att lagen började gälla så anpassas också de svenska bestämmelserna till de nya EU-reglerna om dataskydd.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate