Norrköping: Stipendieregn med Pernilla på plats


Norrköpings Kommun har ett stort antal stipendier som delas ut till framstående inom kultur och idrott. Kultur och Fritidsnämnden är de som utser stipendierna som delas ut vid en ceremoni i Norrköpings Rådhus. Det har nu varit utdelning av 2018 års stipendier och det var Kommunfullmäktiges ordförande Olle Wikmång och kultur & fritidsnämndens ordförande Olle Johansson var överlämnade stipendierna.


Störst är ett kulturstipendium till minne av Moa Martinsson som utgör ett belopp med 1 krona per innevånare föregående årsskifte vilket för 2018 gör att beloppet blev kronor 140 927:-. Mottagare var Klas Isaksson som är verksam inom främst bild, film och musik och har ett antal projekt i gång. Klas är också känd som medlem i ”Den Svenska Björnstammen”. Ett stipendium delas också ut till unga lovande talanger som gick till Carl Melin som fick kronor 40.000:-. Carl var på grund av studier förhindrad att närvara.


Norrköpings Kommun har i stadens framgångsrika idrottsprofiler Jonas Jacobsson och Pernilla Wiberg´s namn inrättat stipendier till idrottare som är speciellt förtjänta. Stipendiet i Jonas namn gick till Joakim ”Hobbe” Karlsson som spelar i Dolphins framgångsrika ”rullstolslag” vilket också stipendiaten i Pernilla Wibergs namn gör.

Pernilla hade själv möjlighet att ”komma hem” till barndomsstaden Norrköping och dela ut stipendiet till Tilda Schönbeck. Stipendiebeloppen som Joakim och Tilda fick var på kronor 20.000:- vardera.


Övriga som tilldelades Norrköpings Kommuns stipendier var föreningsledarstipendium till Jonas Braam, Kimstad GoIF, idrottsstipendier till Adam Samnegård, Norrköping Söderköpings Golf, och Lovisa Stadelmann, Linköping-Norrköpings Lacrosse KFUM.


För stöd och engagemang i anslutning till idrottsaktiviteter belönades ”Dårarna på K” som är aktiva för Vita Hästen. Dessa senare stipendier är på vardera kronor 10.000:-.

Utöver dessa kommunala stipendier så utser SISU tillsammans med kommunens kultur och fritidskontor mottagare av ”Årets värdefulla idrottsförening 2018” som blev Kenpo självförsvarsstudio som fick kronor 20.000:- för utvecklingsarbete inom föreningen.

”Årets värdefulla idrottsledare 2018” blev Noor Daud, Eneby BK.

Text  & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate