Norrköping: IT är svårt

De senaste veckorna har det i media diskuterats en vad man gärna kallar ”skandal” inom Norrköpings kommun. Det började med att media berättade att efter ett möte mellan kommundirektör Martin Andrae och IT-direktören så hade den senare valt att säga upp sig med omedelbar verkan.

För en vecka sedan var det en pressträff med den politiskt ansvarige Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör Martin Andrae och upphandlingsstrateg Björn Andrén. Man berättade då att man funnit ett antal brister som IT-avdelningen haft när det gällde upphandlingar av konsulttjänster. Det gällde bland annat några vad man ville kalla ogiltiga avtal och delegationsbeslut som inte följt regelverket. En allvarlig faktor var att den förre IT-chefen via de upphandlade konsultmäklarna påverkat valet av konsulter så att det blivit konsulter från det företag som IT-direktören tidigare var anställd hos. Det framkom inte om det gett IT-direktören fördelar eller om det bara var av kvalitetsskäl som han ville ha konsulter som han visste klarade uppdraget och hade förtroende för.

Kommunledningen anser att det varit brott mot lagen om offentlig upphandling och väljer att dels säga upp tecknade avtal men också att påbörja olika utredningar om hur saker har skötts. Utan tidigare aviseringar redovisade IT-avdelningen också ett oväntat stort underskott för verksamhetsåret.

Under den gångna veckan har ett oppositionsparti upptäckt att Kommunstyrelsens ordförande undertecknat ett delegationsbeslut som inte redovisats för kommunstyrelsen. Oppositionspartiet har sedan vid en presskonferens krävt ordförandens avgång på grund av att han, vad de påstår, mörkat beslutet för kommunstyrelsen.

En ny pressträff anordnades därför en vecka efter den första, men denna gång enbart av tjänstemännen. Denna gång var det Kommundirektören Martin Andrae som tillsammans med upphandlingsstrategen Björn Andrén kallat till mötet förstärkt med kommunens kanslichef Pär Höglund! De berättade då vad ett delegationsbeslut innebär och förklarade att alla beslut var tagna på ett korrekt sätt. Möjligen hade något beslut kunnat handläggas som normalt ärende om man varit bättre medveten om avtalstider mm. Vid en granskning av delegationsbeslut som avser IT-avdelningen under 2019 hade man funnit 7 olika delegationsbeslut som rapporterats in på fel sätt i det datasystem som ska resultera i en rapport. Besluten har varit korrekta men rapporteringen har inte fungerat vilket egentligen bara påverkat möjligheten att överklaga besluten. Man betonar att det är förvaltningen som har ansvar för registreringen och inte den som fattat delegationsbeslutet.

Ett antal både interna som externa utredningar är startade med anledning av ärendet!

En extern revisionsfirma ska bland annat granska Kommunstyrelsens roll och skall vara klara med sin granskning i slutet av september.

Ärendet är känsligt då förtroendet för kommunens ledande politiker är ifrågasatt, till synes på bristande kännedom om gällande rutiner.

Men det är också känsligt då det än en gång är en högt, relativt nytillsatt, chef som tillsammans med möjligen otillräckligt utbildad personal anklagas för att inte hantera upphandlingar rätt och inte registrerat handlingar på korrekt sätt.

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate