Vara: Farligt föremål

Foto: Torbjörn Axelsson

Ett föremål har hittats på torget i Vara på förmiddagen och polisen kan inte utesluta att det kan röra sig om ett farligt föremål. Man har spärrat av på platsen, ett så kallt säkerhetsavstånd på 200 meter är avspärrat. Nationella bomskyddet är påkallat för en professionell bedömning av föremålet.

Kl. 12.15 fastställdes en så kallad särskild händelse. Man har även inlett en förundersökning gällande allmänfarlig ödeläggelse. Alléskolan är öppen för allmänheten där man kan få information om vad som händer.

VMA meddelande har gått ut via Sveriges Radio att man skall hålla sig från sina fönster om man bor i de centrala delarna av Vara.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.