Norrköping: Demokrati, Människovärde, Förintelse

I dag den 27 januari är det 75 år sedan befrielsen av Förintelselägret Auschwitz.

Sedan många år har 27 januari blivit en internationell minnesdag då befrielsen högtidhålls över hela världen. Vid dagens ceremoni i Auschwitz deltar bland andra kronprinsessan Viktoria, talman Andreas Norlén och statsminister Stefan Löwén.

I Norrköping så arrangeras sedan några år ”Demokrati- och Människovärdesdagar” i vilka minnet av Förintelsen ingår som en del. Under årets dagar ligger fokus på hur vi kan försvara demokrati- och människovärde samt hur vi tillsammans kan arbeta för öppenhet och mångfald i Norrköping.

Som en ljudlig del så spelar Ulf Tellin ledmotivet ur filmen Schindler’s list på klockspelet i Rådhustornet kl 12.55 och 16.55. Fackeltåg för demokrati- och människovärde utgick kl 18.00 från Synagogan till judiska begravningsplatsen där landshövding Carl-Fredrik Graf talar. Drygt 100 personer vandrade med i fackeltåget!

Demokratidagarna inleddes på söndagen med vernissage för en utställning om ”Medlöperi och motstånd i Norrköping” på Stadsmuseet i Norrköping. Utställningen som bygger på forskaren och författaren Johan Perwe´s böcker visas under ett år framåt till den 31 januari 2021 och handlar om nazismen och motståndet mot den i Norrköping under 30- och 40-talet.

Ett annat inslag under söndagen som också handlade om människovärde var en föreläsning i Hedvigs kyrka. Det var Juno Blom som tidigare var samordnare för hedersfrågor vid Länsstyrelsen i Östergötland som berättade om sina erfarenheter från att under nästan 20 år arbetat med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Juno är numera riksdagsledamot och partisekreterare för Liberalerna.

Programmet under dagarna som är till och med den 6 februari bjuder på många olika programpunkter varav kan nämnas att Susanna Christensen, som överlevde fångenskap i koncentrationslägret Bergen-Belsen i Tyskland, kommer till Hedvigs kyrka söndagen den 2 februari och berättar om sitt liv som överlevare. I Bergen-Belsen dog, bland tusentals andra, den känna Anne Frank.) Programändrat då Susanna kommer i stället för Tobias Rahwet som fått förhinder.

Dagarna avslutas med en föreläsning på ABF Bergslagsgården den 6 februari när ”Byrån mot Diskriminering” föreläser om ”Rasism då och nu”.

Det är Norrköpings Kommun och Svenska kyrkan som tillsammans med ett antal samarbetspartner genomför aktiviteterna.

Program kan hämtas på länken https://www.norrkoping.se/demokratidagar

Text & foto: Sven Åke Molund   

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate